Биология

Учените разработват високоенергийна светлина, която може да се бори с рака

Учените разработват високоенергийна светлина, която може да се бори с рака

В борбата с рака не може да се пренебрегне нито един инструмент. Учените експериментират с всичко - от кожни петна до наночастици.

СВЪРЗАНИ: УЧЕНИ ИЗПОЛЗВАТ НАНОЧАСТИЦИ, ЗА ДА ИЗПРАЩАТ АГЕНТ ЗА БОРБА С РАКА НА КЛЕТКИ

Светлина за борба с рака

Сега изглежда, че светлината също може да има свойства за борба с рака. Не просто всяка светлина, разбира се. Говорим за високоенергийна светлина.

Този тип светлина, като ултравиолетовата лазерна светлина, може да образува свободни радикали с уникалната способност да атакува раковите тъкани. Има обаче един проблем.

Ултравиолетовата светлина не пътува достатъчно далеч в тъканите, за да има ефект близо до мястото на тумора. Това ограничение може да бъде заобиколено с преобразуване на снимки нагоре.

Преобразуваните материали обаче имат или ниска ефективност, или се основават на токсични материали. Има едно решение, което досега е било недостъпно за учените: нетоксичен силиций.

Защо? Защото досега никой не е успял да докаже, че силициевите нанокристали могат да преобразуват фотоните. Всичко това може да се промени скоро.

Екип от изследователи, ръководен от докторанта на UC Riverside за материалознание Pan Xia, анализира повърхностната химия на силициевите нанокристали, за да научи как да свързва лиганди. Лигандите свързват молекулите с наночастиците, които могат да прехвърлят енергията от нанокристалите към молекулите.

Триплет-триплет сливане

След това екипът откри, че силициевите нанокристали, оборудвани с тези лиганди, могат да прехвърлят енергията в триплетното състояние на околните молекули. Този процес се нарича триплет-триплет синтез.

Този тип синтез преобразува нискоенергийното възбуждане във високоенергийно. „Ние функционализирахме силициевите нанокристали с антрацен. След това излязохме от силициевите нанокристали и установихме, че енергията е ефективно прехвърлена от нанокристала, чрез молекулите на антрацена, към дифенилантрацена в разтвор “, каза Xia.

"Това означава, че имаме по-енергийна светлина."

Откритието може да се използва за разработване на минимално инвазивни лечения на рак. Но това не е всичко, той също така има приложения в технологии за преобразуване на слънчева енергия, квантова информация и фотокатализа, управлявана от близката инфрачервена светлина.

Изследването е публикувано презХимия на природата.


Гледай видеото: Германска Нова Медицина - Петте биологични закона (Юни 2021).